Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

bractwosamopogardy
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viapersona-non-grata persona-non-grata
bractwosamopogardy
1918 ab30
Reposted fromNoirBlanc NoirBlanc viabylejaka bylejaka
0492 3d67
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
4583 c0ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
 Nie musimy tracić benzyny na tak zbędne rzeczy, jak powitania, pożegnania, buziaki, podawania ręki, uściski. Żadne z nas nie analizuje tej sytuacji, nie obraca jej w głowie, nie myśli o niej. Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapersona-non-grata persona-non-grata
bractwosamopogardy
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
bractwosamopogardy
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel, "Kraina Prozaca"
bractwosamopogardy
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
bractwosamopogardy
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viarosses rosses
4250 27f8
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
Są rzeczy,
o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
bractwosamopogardy
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa",i dalej już z  górki....  starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać złamania nerwowego, kurwicy albo histerii
— tysiace-mysli.soup.io
bractwosamopogardy
4524 4ad8 500
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
bractwosamopogardy
0870 14c3
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viarosses rosses
Życie rozłoży Cię na łopatki jeszcze czternaście razy do niedzieli. Wstawaj, dziś jest dopiero czwartek.
— znalezione (via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri viarosses rosses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl