Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

bractwosamopogardy
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
bractwosamopogardy
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
ze wszystkich podróży
najbardziej lubię
te długie wycieczki

w siebie

bo to i cholera wie
którędy
i stacja docelowa
nie wiadomo
gdzie

lubię te podróże
bo
mogę wybierać się w nie będąc
w tramwaju
w pracy
na ulicy

lubię te podróże
bo
tyle nieznanych krajobrazów
spotykam po drodze
tyle nieodkrytych miejsc

lubię te podróże
w które wyruszam bez biletu
a wracam

z tyloma bagażami
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
bractwosamopogardy
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
bractwosamopogardy
8025 3e59
Reposted frometernaljourney eternaljourney viabylejaka bylejaka
bractwosamopogardy
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun

July 30 2017

bractwosamopogardy
5354 850d 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
bractwosamopogardy
5687 ac8d
Reposted fromLinaa Linaa
bractwosamopogardy
5769 2c5b
"Destruktywność jest wynikiem niespełnionego życia. Warunki jednostkowe i społeczne, które tłamszą życie, rodzą żądzę zniszczenia, która staje się swego rodzaju punktem wyjścia dla wrogich tendencji skierowanych bądź przeciw innym, bądź przeciw sobie" 
Erich Fromm, "Ucieczka od wolności"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
bractwosamopogardy
5959 8168
Reposted fromMonia94 Monia94
bractwosamopogardy
6004 c164 500
Reposted fromkasi84 kasi84
bractwosamopogardy
6359 61d4 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
bractwosamopogardy
6783 d8fb 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
bractwosamopogardy
6905 f949
Reposted frombanitka banitka
bractwosamopogardy
6913 1fd2 500
Reposted frombanitka banitka
bractwosamopogardy
6915 8652
Reposted frombanitka banitka
bractwosamopogardy
8366 f60e
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola
bractwosamopogardy
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viasmorzando smorzando
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl